Articole

Detectarea defecțiunii stratului hidroizolator principal al mantalei de acoperiș

La defecțiuni ale mantalelor de acoperișuri se ajunge și astăzi, în ciuda soluțiilor sistematice extinse ale majorității producătorilor. La pătrunderea apei se ajunge tocmai în detaliile critice sau la utilizarea trecerilor neadecvate. Regimul de umiditate al acoperișurilor plane cu o manta, cu o ordine clasică a straturilor, oferă proiectanților în majoritate utilizarea unui strat de împiedicare a vaporilor, eventual a stratului hidroizolator de siguranță. Deși o astfel de soluție va proteja spațiile interioare ale clădirii, va împiedica însă depistarea defecțiunii acoperișului.

Din experiența practică se poate constata că, cauza pătrunderii apei în structura straturilor acoperișului în general nu este evidentă. Este valabil, la fel ca și în alte domenii, că la avarii se ajunge de regulă prin combinarea a mai multor factori de defecțiune, în urma cărora se ajunge la pătrunderea amintită în structura acoperișului. Fie că este vorba de o combinație necorespunzătoare a materialelor sau de detalii propuse pentru acoperiș care nu pot fi prelucrate, la fel poate fi şi materialul de construcții defect precum și factorul uman la realizare sau alte cauze neprevăzute. În articol însă nu dorim să speculăm despre faptul în care stadiu cine și ce a neglijat, ci despre modul cum să depistăm la timp problema și să o înlăturăm prin remediere la timp.

În prezent structurile mantalelor de acoperișuri plane clar predominante sunt acoperișurile cu o manta și cu o ordine clasică a straturilor. Dacă vom generaliza, atunci pe structura portantă va fi de regulă un strat de blocare a vaporilor sau stratul hidroizolator de siguranță, peste acesta un strat de izolație termică și peste acesta stratul principal de hidroizolație. Pentru drenarea apelor pluviale de pe suprafețele astfel soluționate ale acoperișurilor plane cu o manta, cu ordinea clasică a straturilor, se folosește gura de scurgere în două trepte.

În sensul articolului trebuie amintite două noțiuni de bază conform ČSN 73 1901 - Proiectarea acoperișurilor. Stratul împotriva vaporilor, adică bariera de vapori este un strat hidroizolator care împiedică sau oprește semnificativ pătrunderea vaporilor de apă saturați în structură sau în mediul interior sau exterior. Față de aceasta, stratul hidroizolator de siguranță este un strat care protejează structura de construcție sau mediul împotriva apei în cazul defectării stratului hidroizolator principal.

În general, soluția constructivă a stratului hidroizolator este aceea de a îndeplini totodată și funcția stratului de împiedicare a vaporilor. Invers nu trebuie să fie valabil, cerințele stratului de împiedicare a vaporilor sunt mai mici față de cerințele stratului hidroizolator de siguranță. Bariera de vapori trebuie în primul rând să împiedice fluxul ridicat de vapori saturați din interior în straturile acoperișului, nu trebuie însă să reziste la apă. Deci, dacă acceptăm că la avarierea acoperișului apa ar putea să treacă de stratul hidroizolator principal, atunci este necesar de a nu se folosi expresia barieră de vapori ci strat hidroizolator de siguranță.

Trebuie să fim conștienți că la respectarea principiilor menționate mai sus, datorită folosirii stratului hidroizolator în două trepte se obține o etanșare a structurii la care practic nu se poate depista defectarea acoperișului dacă nu este defect și stratul hidroizolator ca atare. În cazul defectării stratului hidroizolator principal, cea mai mare problemă o prezintă bineînțeles apa care ajunge în stratul izolației termice, aceasta nu numai că degradează materialul izolantului termic, dar supra-îngreunează structura acoperișului. Supra-îngreunarea acoperișului poate fi redusă măcar parțial, dacă drenați stratul hidroizolator de siguranță, cel mai bine în burlanul de scurgere pluvial, norma ČSN 73 1901 - Proiectarea acoperișurilor în anexa C.1.3 recomandă ca la drenarea hidroizolației de siguranță în aceleași conducte de canalizație ca și hidroizolația principală să fie racordată la canalizație prin gura de scurgere independentă, iar la tubulatura de racordare să fie amplasată clapeta anti-retur din cauza ridicării nivelului de apă la ploi torențiale.

Procedeele menționate mai sus soluționează astfel doar protecția spațiilor interioare, nu soluționează însă cum se depistează defecțiunea mantalei de acoperiș. Asupra problematicii de detectare a defecțiunilor mantalelor de acoperiș s-a axat societatea Topwet s.r.o. la dezvoltarea dispozitivelor în scopul detectării, eventual a drenării apei din stratul hidroizolator de siguranță.

 

    Semnalizarea defectului la stratul hidroizolator principal cu drenarea stratului hidroizolator de siguranță TW SIGN KL


Sistem care asigură nu numai detectarea apei pe stratul hidroizolator de siguranță din interior ci și drenarea, tocmai în conformitate cu anexa C.1.3 a normei ČSN 73 1901 (menționată în textul de mai sus), care recomandă ca în cazurile când doriți să drenați hidroizolația de siguranță la aceleași conducte de canalizație ca și hidroizolația principală, trebuie să fie racordată la canalizație prin gura de scurgere independentă, iar la tubulatura de racordare să fie amplasată clapeta anti-retur. Sistemul nostru cu gura de scurgere DN 50 și furtun flexibil, cu clapeta anti-retur și în plus cu balonul transparent de control, racordat etanș la stratul hidroizolației de siguranță permite, datorită balonului transparent de control, un control vizual dacă pe stratul hidroizolator de siguranță nu se află un strat de apă. Datorită furtunului flexibil apa poate să se scurgă, iar clapeta anti-retur împiedică pătrunderea apei la creșterea nivelului la ploi torențiale. Este recomandat ca sistemul de control să fie amplasat în locurile cele mai joase ale stratului de captare.

    Semnalizarea defectării stratului hidroizolator principal TW SIGN


Sistemul este destinat detectării apei pe stratul hidroizolației de siguranță din interior, în cazul defectării hidroizolației principale. Sistemul de control cuprinzând gura de scurgere DN 50, furtun flexibil și balonul transparent de control este racordat etanș la stratul hidroizolației de siguranță, unde balonul transparent de control permite controlul vizual dacă pe stratul hidroizolației de siguranță nu se află un strat de apă, iar cu ajutorul furtunului flexibil balonul de control poate fi amplasat în locul dorit de pe plafon. Balonul transparent de control este fixat prin îmbinarea cu șuruburi, astfel este posibil oricând să fie golit, eventual curățat. Este recomandat ca sistemul de control să fie amplasat în locurile cele mai joase ale stratului de captare.

     

Horn de acoperiș de semnalizare a defectării stratului hidroizolator principal TWO SIGN

Sistemul de control este destinat detectării apei pe stratul hidroizolației de siguranță din interior, în cazul defectării hidroizolației principale. Se utilizează în cazurile în care prin dispoziție nu poate fi asigurat controlul din interior, însă poate fi asigurat direct de pe acoperiș. Coșul de control racordat etanș la stratul hidroizolator de siguranță permite, datorită rezervorului, controlul vizual dacă pe stratul hidroizolator de siguranță nu este prezent stratul de apă. Coșurile de control trebuie amplasate în cele mai joase locuri ale stratului de scurgere, însă nu trebuie amplasate în imediata apropiere a gurilor de scurgere, pentru ca elementele de acoperiș să poată fi prelucrate fiabil și etanș.

 

TW SIGN KL TW SIGN TWO SIGN

În cazul depistării apei în oricare balon transparent sau rezervor, întotdeauna este vorba de avarierea acoperișului care trebuie soluționată fără întârziere.

Ing. Martin Pánek – tehnicianul societății Topwet s.r.o.

Tendințe moderne de drenare a teraselor, balcoanelor și a logiilor

Accesoriile noi de terase pentru gurile de scurgere la acoperișuri și balcoane ale societății Topwet indică direcția în domeniul de drenare a teraselor. Dezvoltarea începută în primăvara anului 2014 a reflectat deja de la început asupra cerințelor firmelor care realizează mantalele de acoperișuri, cu privire la soluțiile sistematice și simple la realizare și la flexibilitatea în găsirea de soluții atipice. Noile accesorii au fost prezentate oficial la Târgul de acoperișuri din Praga, unde au avut imediat reacții pozitive.

Reconstrucția și asanarea drenării și aerisirii acoperișurilor plane

La reconstrucția și asanarea acoperișurilor plane, firmele de realizare întâmpină o serie de probleme și soluții tehnice, care includ în special racordarea hidroizolației noi la burlanele pluviale interne, prelucrarea fiabilă a tubulaturii de aerisire și a trecerilor pentru diferite cabluri, asigurarea aerării eficiente a acoperișurilor cu două mantale ș.a.m.d. Și pentru că întotdeauna este valabil că executarea corectă a detaliilor este alfa și omega a funcționării și fiabilității de lungă durată a oricărui acoperiș ca și un întreg, pentru prelucrarea tuturor detaliilor trebuie folosite produse adecvate și trebuie utilizate procedeele tehnologice confirmate.